High Tea 19 maart in De Ikker

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Burgum van harte uitgenodigd voor de High Tea op 19 maart van 15.00-17.00 uur!

Tseard van der Kooi vertelt over zijn werk in Oeganda en Tanzania – na afloop wordt hiervoor een collecte gehouden.

Vind je het leuk iets te bakken of iets lekkers mee te nemen voor deze middag? Gezellig en lekker!

Voor eventueel autovervoer graag vroegtijdig bellen met Joke Aikema 0511-468171

Deze middag wordt georganiseerd door: Annie Hartholt, Thea Kwakernaak, Anneke van der Meulen en Joke Aikema

Collecte voor Maggie Jwan
In augustus 2016 heb ik door mijn werk in Oeganda Maggie leren kennen. Ze zorgde samen met een collega ervoor, dat aan het eind van de werkdag
het eten klaar stond. Na mijn missie bleef het contact met haar. Het bestond uit af en toe een berichtje ‘Hoe gaat het met je en hoe is het weer?’.
Zomer 2018 had ik een langere chat met haar via WhatsApp. Ze vertelde dat haar moeder overleden was. Haar moeder had de zorg voor 8 weeskinderen en nu had zij die zorg samen met haar één jaar oudere zuster overgenomen. Via haar werkgever (een Nederlandse vrouw en eigenaar van een resort) heb ik gevraagd om meer informatie over de situatie. Uit die informatie bleek, dat de beide zusters niet in staat waren om de kinderen goed onderwijs te laten volgen. Om haar te helpen wordt er 3 keer per jaar geld overgemaakt om het schoolgeld te kunnen betalen. Dit doe ik samen met Kinderhuis Samuël in Gytsjerk en zo haar kinderen (nu 7) in staat te stellen goed onderwijs te volgen en een toekomst te geven. Maggie woont in Jinja, is 36 jaar en heeft net als haar oudere zuster geen relatie. De kinderen zijn in de leeftijd van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
In eerste instantie ging de bijdrage via haar werkgever maar nu wordt het geld overgemaakt naar haar eigen rekening en doet ze verantwoording door het sturen van de kwitanties die door de school getekend en gestempeld zijn. Afgelopen najaar hebben we elkaar weer ontmoet tijdens mijn missie in Oeganda in november. Het is
mooi om te weten dat het goed gaat met Maggie, haar zuster en de aan hun zorg toevertrouwde kinderen.
Tseard van der Kooi