Missie – Waar sta ik voor?

Als Protestantse Gemeente Burgum zijn wij een christelijke gemeenschap die verbonden is door het geloven in en zoeken naar God. Ons voorbeeld is Jezus en onze wegwijzer is de bijbel. Dit inspireert en motiveert ons. Dit vieren we, dit dragen we uit en we handelen in overeenstemming daarmee. Het vormt mede onze identiteit. Vanuit deze identiteit zijn we dienstbaar aan en betrokken op de wereld om ons heen: dichtbij en ver weg.

Visie – Waar ga ik voor?

Als Protestantse Gemeente Burgum willen wij een christelijke gemeenschap zijn:

  • waarvan de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruithelpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven het persoonlijk belang stellen
  • waar mensen zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en weten dat ze erbij horen
  • die betrokken, actief, dynamisch en zelfbewust is
  • die niet alleen oog heeft voor de noden van de wereld, maar daar ook werkelijk iets in betekent. Voor die gemeenschap is de ontmoeting een belangrijk instrument.

Die gemeenschap voldoet aan drie belangrijke eigenschappen:

  • openheid
  • verantwoordelijkheid
  • ruimte