Uw bijdrage overmaken kan op onderstaande manieren:

  1. Via iDeal of scan direct deze QR-code:
  2. Rechtstreeks op rek.nr. NL15 INGB 0000 9490 89 – t.n.v. Protestantse Gemeente Burgum, met vermelding: voorjaarscollecte
  3. Via de Appostel-app

Over de voorjaarscollecte

De Protestantse Kerk Nederland organiseert de Voorjaarscollecte.
De Protestantse Gemeente Burgum doet hier graag aan mee in de periode april tot en met juni en vraagt van u een ruimhartige gift.

Alle gemeenteleden/adressen krijgen hierover een brief .

Uw bijdrage voor deze Voorjaarscollecte – voorheen Paascollecte – besteden we zorgvuldig aan waardevolle projecten en/of activiteiten die in onze Protestantse Gemeente Burgum plaatsvinden. Dit wordt vermeld in kerkblad Underweis

Wilt u meer weten over deze Voorjaarscollecte? Neem gerust contact op met het College van Kerkrentmeesters via
E: kerkrentmeesters@pgburgum.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken op bovenstaande drie manieren (1,2 of 3).
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens