‘Omzien naar elkaar’

De Protestantse Gemeente Burgum is een levendige en kleurrijke geloofsgemeenschap met ca. 3300 leden. Het is een gemeente die vanuit Bijbels perspectief geloven en leven wil delen in kerkdiensten, pastoraat, ontmoetingen en veel activiteiten.

We willen ook een gemeente zijn die verbinding zoekt, met mensen binnen en buiten de kerk en met de wereld om haar heen.

Omzien naar elkaar, ontmoeting, respect en openheid zijn belangrijke uitgangspunten. Lees meer:
Profiel Protestantse Gemeente Burgum

In onze missie en visie en Beleidsplan beschrijven we onze keuzes en leest u er meer over:
Missie – Visie
Beleidsplan Groeien in Gemeenschap 2023-2026

Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Burgum 20231229