Adres en locaties

Waar kun je ons vinden en bereiken

De Ikker en De Stryp

Bulthuissingel 7
9251 BS  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

T 0511 46 99 44

Kruiskerk

Nieuwstad 5
9251 LM  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

Predikanten en kerkelijk werkers

ds. W. van Wingerden(West)
M 06 81083129
E Klik hier om een e-mail te sturen

ds. R. Tuitman (Oost)
M 06 22854855
E Klik hier om een e-mail te sturen

Pastor deels van West en Oost
mevr. A. van der Kooi – Post
T 058 2561770
E Klik hier om een e-mail te sturen

Ouderenpastor Berchhiem, Oranjestins en Bennemastate:
Mevr. Gryt van der Galiën-Dorenbos
06 21616885
E Klik hier om een e-mail te sturen

Ouderenpastor
Fokke de Wit
M 06 14110733
E Klik hier om een e-mail te sturen

Jeugd- en jongerenwerker:
mevr. Anneke van der Kooi
T 058 2561770
E Klik hier om een e-mail te sturen

Pastorale raad

voorzitter: Dhr. K. Link
E Klik hier om een e-mail te sturen

Coördinatoren pastoraat:
mevr. A. van der Bij – Oosterhoff en
mevr. B. Steensma – Nijdam
E Klik hier om een e-mail te sturen

Begraafplaats Kruiskerk

Zie contactgegevens op de pagina van begraafplaats

Kerkenraad

voorzitter: dhr. O. Kooy
T 0511 482427
E Klik hier om een e-mail te sturen

scriba: mevr. A. Stamhuis
E Klik hier om een e-mail te sturen

College van Kerkrentmeesters

voorzitter: dhr. J. van der Meer
E Klik hier om een e-mail te sturen

secretaris: mevr. N. Meijer
E Klik hier om een e-mail te sturen

College van Diakenen

voorzitter: dhr. B. Snijder
E Klik hier om een e-mail te sturen

secretaris: mevr. P. Heikamp – Jeeninga
E Klik hier om een e-mail te sturen

Koster/beheerder en verhuur gebouwen

Kruiskerk:
dhr. A. van der Land
M 06 13560599 bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur E Klik hier om een e-mail te sturen

De Ikker en zalencentrum De Stryp:
dhr. P. Bruining
T 0511 469944
M 06 53730846
E Klik hier om een e-mail te sturen

Koster/beheerder en verhuur gebouwen

Kruiskerk:
dhr. A. van der Land
M 06 13560599 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur E Klik hier om een e-mail te sturen

De Ikker en zalencentrum De Stryp:
dhr. P. Bruining
T 0511 469944
M 06 53730846
E Klik hier om een e-mail te sturen

‘laten we een beetje om elkaar denken’