Adres en locaties

Waar kun je ons vinden en bereiken

De Ikker en De Stryp

Bulthuissingel 7
9251 BS  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

T 0511 46 99 44

Kruiskerk

Nieuwstad 5
9251 LM  BURGUM
Routebeschrijving (Google Maps)

Predikanten en kerkelijk werkers

ds. H.J. de Groot (West)
T 0511 841957
E h.j.degroot@pgburgum.nl

ds. R. Tuitman (Oost)
M 06 22854855
E r.tuitman@pgburgum.nl

Ouderenpastor gemeenteleden 80 jr. en ouder:
mevr. A. van der Kooi – Post
T 058 2561770
E a.vdkooi@pgburgum.nl

Ouderenpastor Berchhiem, Oranjestins en Bennemastate:
Mevr. M. Folbert – Van der Heijden
T 0519 571819
M 06 30124755
E m.folbert@pgburgum.nl

Jeugd- en jongerenwerker:
mevr. Anneke van der Kooi
T 058 2561770
E a.vdkooi@pgburgum.nl

Pastorale raad

voorzitter: Mevr. R. Visser – Luchtenveld
E voorzitterpastoraleraad@pgburgum.nl

Coördinatoren pastoraat:
mevr. A. van der Bij – Oosterhoff en
mevr. B. Steensma – Nijdam
E pastoraat@pgburgum.nl

Begraafplaats Kruiskerk

Zie contactgegevens op de pagina van begraafplaats

Kerkenraad

voorzitter: dhr. O. Kooy
T 0511 482427
E voorzitter@pgburgum.nl 

scriba: dhr. R. Terpstra
T 0511 462368
E scriba@pgburgum.nl

College van Kerkrentmeesters

voorzitter: dhr. J. van der Meer
E voorzittercvk@pgburgum.nl

secretaris: mevr. G. Douma
E kerkrentmeesters@pgburgum.nl

College van Diakenen

voorzitter: dhr. H. Bekkema
E voorzitterdiaconie@pgburgum.nl

secretaris: mevr. P. Heikamp – Jeeninga
E diaconie@pgburgum.nl

Koster/beheerder en verhuur gebouwen

Kruiskerk:
dhr. A. van der Land
M 06 13560599
E kosterkruiskerk@pgburgum.nl

De Ikker en zalencentrum De Stryp:
dhr. P. Bruining
T 0511 469944
M 06 53730846
E beheerderdestryp@pgburgum.nl

‘laten we een beetje om elkaar denken’