College van Diakenen

Het College van Diakenen behartigt de diaconale aangelegenheden van de kerk. De letterlijke betekenis van diaconaat is: dienst aan mensen.

‘Helpen waar geen helper is’
Onze diaconie wil dienstbaar zijn aan mensen dichtbij en op afstand. Als diakenen proberen we deze dienst uit te voeren. We vinden inspiratie en steun vanuit ons geloof in God. We gaan in de voetsporen van Jezus, laten ons inspireren vanuit de Bijbel.
Samen willen we ‘helpen waar geen helper is’. We mogen de handen en voeten van onze Heer zijn.
Om onze doelen financieel te verwezenlijken is er elke zondag in de diensten een collecte met een diaconaal doel.

De diaconie:

  • bestaat uit 19 diakenen
  • iedereen is lid van de kerkenraad
  • elke diaken heeft een eigen taakgebied binnen de diaconie
  • er wordt samenwerking gezocht met andere organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied zoals: vluchtelingenwerk, voedselbank en Stichting Present
  • vergaderen: moderamen 6 keer per seizoen en 6 keer het voltallige College

Voor vragen neem je contact op met het secretariaat of de voorzitter:

E diaconie@pgburgum.nl
E voorzitterdiaconie@pgburgum.nl

Voor meer informatie over het werk van de diaconie klik hier