Uw bijdrage overmaken kan op onderstaande manieren:

  1. Via iDeal of scan direct deze QR-code:
  2. Rechtstreeks op rek.nr. NL RABO 0320982580 t.n.v. ZWOE Protestantse Gemeente Burgum, evt. met vermelding specifiek doel
  3. Via de Appostel-app

 


Over de ZWOE

De taakgroep ZWOE heeft als doelstelling: het uitdragen van het evangelie en het bevorderen van gerechtigheid, zowel dichtbij als veraf.
De afkorting ZWOE staat voor de terreinen waarop bovenstaande in praktijk wordt gebracht: Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking – Evangelisatie

De taakgroep ZWOE ondersteunt projecten van christenen in de derde wereld, organiseert speciale kerkdiensten, ondersteunt en promoot acties van gemeenteleden en van Kerk in Actie.
Kijk voor meer info en projecten ook op deze website bij ZWOE

Wilt u dit belangrijke werk ondersteunen? U kunt voor de ZWOE uw bijdrage overmaken op bovenstaande drie manieren (1, 2 of 3).

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens