Beamerteam

Binnen de Protestantse Gemeente Burgum is een beamerteam actief. Het beamerteam bestaat op dit moment uit 4 teams van 2 personen. Elk team verzorgt beeld, geluid, uitzending en beamerpresentatie tijdens de diensten in De Ikker en Kruiskerk. Soms ook in de avonddienst in de Kruiskerk of tijdens bijzondere activiteiten.

Aanleveren liturgie en mededelingen:

  • Uiterlijk donderdagavond 20.00 uur ontvangt het dienstdoende beamerteam de liturgie van de voorganger en eventuele mededelingen. Zie richtlijnen aanleveren mededelingen beamer.
  • Voorafgaand aan de dienst projecteert het beamerteam mededelingen.
  • Geledingen van de Protestantse Gemeente Burgum kunnen aankondigingen van activiteiten en/of andere mededelingen tot uiterlijk donderdag 20.00 uur aanleveren.
  • De liturgie met liederen en schriftlezingen en de mededelingen worden gepresenteerd in een PowerPointpresentatie.
  • De mededelingen die het beamerteam voor de dienst tonen, zijn ter beoordeling eerst aan communicatie voorgelegd.

Het beamerteam ontvangt de mededelingen het liefst als PowerPoint of in word file A4 landscape=liggend formaat. Graag niet als pdf-file.

Contact met het beamerteam kan via E beamer@pgburgum.nl of na de kerkdienst bij de beamerdesk.

Mededelingen mail je naar: E beamer@pgburgum.nl

Richtlijnen mededelingen beamer: Richtlijnen mededelingen beamer januari 2024