Gemeenteleden van 18 jaar en ouder ontvangen omstreeks hun verjaardag een felicitatiekaart van het verjaardagsfonds. Om alles te kunnen financieren vragen wij u ook om een gift. Met uw gift steunt u ons en maken we het met elkaar mogelijk om o.a. onze ouderen en zieken een attentie namens de gemeente te bezorgen.

Bij wie en wanneer worden de attenties bezorgd:

  • Fruitbakjes

Door ouderlingen/contactpersonen wordt een fruitmand bezorgd bij zieke gemeenteleden tot 80 jaar, voor zover dit bekend is bij de secties.

  • Paasattenties

Rond Pasen wordt er een bloemetje gebracht bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De bloemen worden op Palmzondag in beide kerken uitgedeeld. Voor het bezorgen hiervan vragen wij uw hulp. In Berchhiem bezorgen we ook boeketten bloemen op alle afdelingen.

De ouderlingen/wijkbezoekers brengen een attentie bij:

  • thuiskomst van een gemeentelid uit het ziekenhuis o.i.d.
  • 25, 40, 45, 50-jarig huwelijksjubilea van gemeenteleden
  • verjaardagen van gemeenteleden van 80 jaar en ouder
  • eventuele andere bijzondere, niet genoemde situaties

Bloemen in beide kerken:

Zondags staan er in beide kerken bloemen en worden ter bemoediging bij gemeenteleden gebracht. Het verjaardagsfonds bekostigt deze bloemen.

Het werk van het verjaardagsfonds wordt mogelijk gemaakt door zo’n 55 vrijwilligers, die de verjaardagskaarten bij gemeenteleden bezorgen.

Contact kan via: verjaardagsfonds@pgburgum.nl