De morgendienst van  31 januari 2021 is te volgen via www.kerkomroep.nl en rechtstreek via RTV kanaal 30/NOF

Voorlopig is er geen Zondagskind!

De morgendiensten in februari 2021 worden rechtstreeks uitgezonden door Omrop Fryslân om 10:00 uur en herhaald om 12:00 uur!


Zondag 31 januari 2021
Kruiskerk 
09:30 uur  ds. R. Tuitman

collecte : Wereld lepradag

Zondag 7 februari 2021
Raad van Kerken - uitzending Omrop Fryslân

Kruiskerk
10:00 uur Ds. H.J. de Groot - Protestantse Gemeente Burgum
m.m.v. dhr. B. Bos, piano en dhr. L. van der Zeep, viool

Kruiskerk
19:00 uur ds. H.J. de Groot - avondgebed
 
collecten: Kerk in Actie/Werelddiaconaat

Zondag 14 februari 2021
Raad van Kerken - uitzending Omrop Fryslân

Kruiskerk
10:00 uur ds. R. Tuitman - Protestantse Gemeente Burgum
m.m.v. enkele leden combo o.l.v. dhr. D. Rusticus

collecte: Kerk in Actie Noodhulp

Zondag 21 februari 2021
Raad van Kerken - uitzending Omrop Fryslân
Eerste zondag 40-dagentijd

Kruiskerk
10:00 uur pastoor Paul Verheijen - R.K. parochie
         eucharistieviering

collecte:

Zondag 28 februari 2021
Raad van kerken - uitzending Omrop Fryslân
Tweede zondag 40-dagentijd

Kruiskerk
10:00 uur mevr. F. Wesseling - Vrij Evangelische Gemeente Burgum

collecte: