NB.  Alle diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl

De morgendiensten worden voorlopig, maar dan wel steeds een week later!, uitgezonden door RTV-NOF

Kerkdiensten 17 oktober t/m 21 november 2021

Zondag 17 oktober 
De Ikker
09.30 uur ds. R. Tuitman

Foarikker 
09:30 uur Zondagskind! 

Kruiskerk
19.00 uur  ds. J. Baaij, avondgebed

collecten: diaconie

Zondag 24 oktober 
De Ikker
09:30 uur ds. H. J. de Groot,
         m.m.v. van gospelgroep 'The Rising Hope'

Foarikker 
09:30 uur Zondagskind!

collecte: Kerk

Zondag 31 oktober 
Kruiskerk
09:30 uur ds. H.J. de Groot,
         m.m.v. Muziekensemble o.l.v. Ep Willems

collecte: Onderhouds-en orgelfonds

Politiebureau (Pr. Bernhardstraat 1)
09:30 uur Zondagskind!

Foarikker 
09:30 uur Tienerviering

Zondag 7 november   
Kruiskerk
09.30 uur mevr. A. van der Kooi
         m.m.v. combo o.l.v. Dick Rusticus 
09.30 uur Zondagskind!

19:00 uur ds. F.F. Fink, 
         zangdienst 

collecten: KIA KerkInActie Zending ( Guatamala )

Zondag 14 november 
Interactieve dienst: thema 'Kerk in de toekomst'
De Ikker
09:30 uur ds. H.J. de Groot 

Foarikker
09.30 uur Zondagskind! 

collecte: Jeugdwerk

Woensdag 21 november   
Laatste zondag kerkelijk jaar
De Ikker 
09.30 uur ds. H.J. de Groot en mevr. A. van der Kooi,
         m.m.v. J. van der Wal, trombone
Kruiskerk 
09.30 uur  ds. R. Tuitman,
          m.m.v. B. Bos, piano en L. van der Zeep, viool

Foarikker 
09.30 uur Zondagskind!

Kruiskerk 
19:00 uur ds. F.F. Fink, 
         Taizé dienst

collecten: diaconie