NB. Alle diensten zijn ook online! De morgendiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en rechtstreeks via RTV-NOF, alle overige diensten via www.kerkomroep.nl 

Voorlopig is er geen Zondagskind!, behalve op 4 juli!!

Zondag 27 juni 2021
Kruiskerk
09:30 uur  ds. R. Tuitman 


collecte: Vervolgd, maar niet vergeten

Zondag 4 juli 2021 
De Ikker
Zondagskind! en doopdienst
09:30 uur   ds. H.J. de Groot

collecte: KIA Binnenlands Diaconaat 

Zondag 11 juli 2021 
De Ikker
09:30 uur  ds. R. Tuitman

Collecte: Kerk

Zondag  18 juli 2021  
De Ikker
09.30 uur  ds. Y. Hiemstra

collecte:  Diaconie

Zondag 25 juli 2021 
Kruiskerk
09:30 uur   mevr. M. Folbert

collecte: Onderhouds- en orgelfonds

Zondag 1 augustus 2021  
De Ikker 
09.30 uur  ds. J. Kraan 

collecte: Jeugdwerk

Zondag 8 augustus 2021  
De Ikker 
09.30 uur  

collecte: