Zondag 22 november 2020

Laatste zondag kerkelijk jaar

De Ikker
09:30 uur – ds. R. Tuitman en
mv. A. van der Kooi
Gedachtenisdienst
m.m.v. L. van der Zeep – viool
Marije de Groot – zang

Kruiskerk
09.30 uur – ds. H.J. de Groot en
mv. M. Folbert
Gedachtenisdienst

14.00 uur – ds. H.J. de Groot en
ds. R. Tuitman
Gedachtenisdienst

Foarikker: Geen zondagskind!

collecten: Diaconie

Zondag 29 november 2020

eerste Advent

Kruiskerk
09.30 uur – ds. R. Tuitman
19.00 uur – ds. F.F. Fink, Burgum
Orgeldienst

Foarikker: Geen zondagskind!

collecten: KIA- Kinderen in de knel

Zondag 6 december 2020

tweede Advent

Kruiskerk
09.30 uur – Zondagskind!
ds. H. J. de Groot
19.00 uur ds. F.F. Fink, Burgum
Taizédienst

collecten: kerk

Zondag 13 december 2020

derde Advent

De Ikker
09:30 uur ds. R. Tuitman

Foarikker: Geen zondagskind!

collectedoel: Vervolgd, maar niet vergeten

Zondag 20 december 2020

vierde Advent

De Ikker
09:30 uur ds. H.J. de Groot,
m.m.v. combo o.l.v. Dick Rusticus
Kruiskerk
19.00 uur mv. P. Boonstra, Burgum

Foarikker: Geen zondagskind!

collecten: Diaconie