Alle diensten zijn online!

De morgendiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en rechtstreeks via RTV-NOF, alle overige diensten via www.kerkomroep.nl 

Voorlopig is er geen Zondagskind!

Zondag 25 april 2021
Vierde van Pasen
Kruiskerk
09:30 uur  Ds. H.J. de Groot
m.m.v. dhr. B. Bos en dhr. L. van der Zeep

collecte: KIA  Binnenlands Diaconaat 

Zondag 2 mei 2021
Vijfde van Pasen
De Ikker
09:30 uur   ds. R. Tuitman, Zondagskind!
19:00 uur   mevr. P. Boonstra

collecten: Vluchtelingenwerk Tytsjerksteradiel 

Zondag 9 mei 2021 
Zesde van Pasen
De Ikker
09:30 uur  ds. C. Nicolay, Heerenveen

collecte: KIA Noodhulp

Donderdag 13 mei 2021  
Hemelvaartsdag
Kruiskerk 
10.00 uur  ds. R. Tuitman,
m.m.v. dhr. B. Bos en dhr. L. van der Zeep

collecte:  Diaconie

Zondag 16 mei 2021 
Zevende van Pasen 
De Ikker 
09:30 uur   ds. H.J. de Groot 
Kruiskerk
19:00 uur   ds. F.F. Fink

collecten: Kerk