De Protestantse Gemeente Burgum biedt de mogelijkheid voor kerkvervoer. Gemeenteleden die niet in staat zijn zelfstandig naar de kerk te komen, kunnen gebruik maken van kerkvervoer.

Door deze dienst aan te bieden, hopen we dat iedereen zo lang mogelijk de eredienst met ons meeviert en verbinding houdt met de gemeente.

Wilt u ook iets betekenen in het kerkvervoer? Wij zijn altijd op zoek naar reserve kerkrijders om ons team te versterken of om in te vallen.

Coördinator kerkvervoer: Joke Aikema
Haar telefoonnummer vindt u in het colofon van Underweis.