U kunt geld of bezittingen nalaten aan de Protestantse Gemeente Burgum. Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u vermelden dat uw nalatenschap (of deels) voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
De gelden of goederen die u schenkt aan Kerk of Diaconie zijn vrijgesteld van de erfbelasting. Geld en goed komt dus netto ter beschikking aan de Kerk of Diaconie.

U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen:
in de vorm van a. een Legaat of b. een Erfstelling

a Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of schilderij, nagelaten wordt aan een in het testament genoemde persoon(en) en of organisatie(s)

b Erfstelling
Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instelling(en) aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.

Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. Voor algemene vragen kunt u terecht op de website: www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-346 93 93
Voor vragen kunt u ook terecht bij het

Kerkelijk Bureau
Bulthuissingel 7,
9251 BS Burgum
T 0511 469504
E kerkelijkbureau@pgburgum.nl