Een gift als periodieke schenking, ook wel ‘vrije bijdrage’ genoemd, kunt u voor een langere periode volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen. Voorwaarde is dat de kerk wel een ANBI–status heeft, die status heeft de Protestantse Gemeente Burgum! Bovendien geldt een periodiek als een contract voor minimaal 5 jaar.
U maakt dan elk jaar hetzelfde bedrag aan Protestantse Gemeente Burgum over. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere termijnen of dat u het jaarlijks in één keer betaalt.
Hiervoor vult u het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Zo regelt u een Periodieke Gift:
a. Onderaan deze pagina kunt u de modelschenkingsovereenkomst downloaden.
b. Print de formulieren 2x uit.
c. U heeft dan twee exemplaren: één voor uzelf (schenker) en één voor de Protestantse Gemeente Burgum (ontvanger). Op beide exemplaren vult u uw gegevens in, behalve onder kopje 4 en 7 – dit wordt door de Bijdragenadministratie van het Kerkelijk Bureau ingevuld.
d. Stuur beide exemplaren aan het Kerkelijk Bureau, afd. bijdragenadministratie. Het adres staat hieronder. Het Kerkelijk Bureau vult de gegevens aan.
e. Het exemplaar voor u, de schenker, krijgt u ingevuld en ondertekend door de penningmeester teruggestuurd.
f. Maak vervolgens zelf elk jaar uw gift over. U kunt ook op het formulier aangeven dat u een automatische incasso afgeeft. In dat geval wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.
Bewaar uw eigen exemplaar goed, dit moet u kunnen overleggen wanneer de Belastingdienst hierom vraagt.

Kerkelijk Bureau, afd. bijdragenadministratie
Bulthuissingel 7
9251 BS Burgum
0511-469504

In bewerking – Binnenkort kunt u een formulier downloaden

Download hier het formulier Overeenkomst Periodieke Gift