Wij zijn een groep enthousiaste jongeren rond 20 jaar en komen een aantal zondagavonden in het jaar bij elkaar in de Foarikker. Wat we doen verschilt per avond.  We gaan met elkaar in gesprek over een thema of actualiteit. Soms nodigen we een gastspreker uit. Behalve gezellige avonden zijn we ook echt actief in de samenleving. Afgelopen jaren deden we verschillende acties voor o.a. Serious Request en NL-doet. Een jaarlijks terugkerende activiteit is ‘café Jong en Oud’ waar we ouderen uit onze gemeente ontmoeten. We gaan ook graag als groep op pad. We bezochten Auschwitz en zijn een weekendje naar Schiermonnikoog geweest. Kom je ook eens langs? Wees welkom!