Uw bijdrage overmaken kan op onderstaande manieren:

  1. Via iDeal of scan direct deze QR-code:
  2. Rechtstreeks op rek.nr. NL08 RABO 03209819 32 t.n.v. 40-dagenproject Protestantse Gemeente Burgum
  3. Via de Appostel-app

 


Over het 40-dagenproject 2022

De ‘veertigdagentijd’ is een tijd van bezinning voor Pasen. In deze periode staan in de kerk inkeer en nadenken centraal. In de kerk is dat zichtbaar door de kleur paars. Maar waarom zou je dat bezinnen beperken tot bijvoorbeeld de kerkdiensten? Daarom heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van meerdere kerkgemeenschappen uit de omgeving een 40-dagenboekje samengesteld met als titel ‘Alles komt goed’. In dit boekje staat voor elke dag in de periode voor Pasen, een tekst, lied of gedicht.

Elk jaar is er aan de 40-dagentijd een speciaal doel gekoppeld. In 2022 is gekozen voor twee doelen:
a. Stichting Davor (Roemenië) en
b. Stichting Shoma (Tanzania).

In het 40-dagentijd-boekje staat over beide projecten een beschrijving. De binnengekomen bijdragen worden evenredig over beide doelen verdeeld.
De genoemde boekjes zijn ook verkrijgbaar bij de kosters van Kruiskerk en De Ikker/De Stryp.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bovenstaande drie manieren (1, 2 of 3).
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens