Uw bijdrage overmaken kan op onderstaande manieren:

  1. Via iDeal of scan direct deze QR-code:
  2. Rechtstreeks op rek.nr. NL13 RABO 0320 9654 49 – t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Burgum, met evt. vermelding van het collectedoel én datum
  3. Met de Appostel-app

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

 


Over de Diaconie:

‘Helpen waar geen helper is’ is de slogan van de Diaconie. Anders gezegd: ’het handen en voeten geven van het Evangelie’. Diaconaat betekent letterlijk: ‘dienst aan mensen’.
Het betekent dat vanuit de kerk bij sociale en maatschappelijke nood financiële hulp wordt geboden. Dit kan soms groot, heel klein en divers zijn. Kijk ook bij Diaconie op deze website.
Om dit belangrijke werk financieel te steunen kunt u kiezen uit bovenstaande drie manieren (1, 2 of 3) om een bijdrage overmaken.

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens