De jeugdraad bestaat uit een groep enthousiaste mensen die het jeugdwerk een warm hart toe dragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en uitvoering van het jeugdwerk, samen met een grote groep vrijwilligers.

De jeugdraad bestaat uit drie jeugdouderlingen, Bob Joop van der Woude, Ria Andringa en Sjoukje Offringa en jongerenwerker Anneke van der Kooi. Een vaste groep mensen denkt mee en zij zijn actief in het jeugdwerk. Dit zijn Jildou Bosma, Margreet Kamper, Blijke Korvemaker, Gert Jan van der Hoek, en Annemieke Kloosterman.