Naast het College van Diakenen is er binnen de gemeente een taakgroep ZWOE actief. De taakgroep ZWOE heeft als doelstelling: het uitdragen van het evangelie en het bevorderen van gerechtigheid, zowel dichtbij als veraf.

De afkorting ZWOE staat voor de terreinen waarop bovenstaande in praktijk wordt gebracht:

  • Zending;
  • Werelddiaconaat;
  • Ontwikkelingssamenwerking;
  • Evangelisatie;

De doelstelling proberen we op verschillende manieren in te vullen. We ondersteunen projecten van christenen in de derde wereld, organiseren speciale kerkdiensten, ondersteunen en promoten acties van gemeenteleden en zamelen op diverse manieren geld in voor activiteiten van Kerk in Actie.

Nieuws:

‘Fryslân foar Moldavië’

De ZWOE neemt deel aan het driejarige project ‘Fryslân foar Moldavië’ van Kerk in Actie. Op verschillende manieren geven we hieraan invulling, bijvoorbeeld door het houden van collectes en het organiseren van speciale diensten en acties. Op de site van Kerk in Actie vindt u uitgebreide informatie

KINDEREN IN DE KNEL

De ZWOE blijft ook de komende jaren de ‘Kinderen in de Knel’-projecten van Kerk in Actie steunen. O.a. projecten in India, Columbia, Rwanda en Moldavië. Op de site van Kerk in Aktie leest u actuele informatie over de projecten van Kinderen in de Knel.

  • Naast deze centrale thema’s ondersteunt ZWOE o.a. ook de volgende projecten:

Project SHOMA
Ondersteuning van SHOMA (project van fam. Niestijl in Tanzania). Dit project behelst het bouwen van een school voor o.a. weeskinderen.

Project Grannies2Grannies Friesland   Grootmoeders uit Nederland ondersteunen grootmoeders in Afrika: grannies2granniesfriesland

Stichting Fideel    Deze stichting zamelt goederen in waarvan de opbrengst ten goede komt aan diverse projecten in India en in Nederland.

Stichting Tear  Deze stichting helpt mensen op te staan uit armoede en onrecht.

Mercy Ships   Mercy Ships biedt medische zorg aan de allerarmsten via een aantal hospitaalschepen, die gerund worden met vrijwilligers.

Stichting FamtoFam Deze stichting helpt arme kinderen en hun gezinnen in Armenië. Naast noodhulp krijgen talentvolle kinderen via FamtoFam ook de kans om na de middelbare school een studie te kunnen volgen.

Voor contact met ZWOE mailt u naar E zwoe@pgburgum.nl