Naast het College van Diakenen is er binnen de gemeente een taakgroep ZWOE actief. De taakgroep ZWOE heeft als doelstelling: het uitdragen van het evangelie en het bevorderen van gerechtigheid, zowel dichtbij als veraf.

De afkorting ZWOE staat voor de terreinen waarop bovenstaande in praktijk wordt gebracht:

  • Zending;
  • Werelddiaconaat;
  • Ontwikkelingssamenwerking;
  • Evangelisatie;

De doelstelling proberen we op verschillende manieren in te vullen. We ondersteunen projecten van christenen in de derde wereld, organiseren speciale kerkdiensten, ondersteunen en promoten acties van gemeenteleden en zamelen op diverse manieren geld in voor activiteiten van Kerk in Actie.

Nieuws:

  • KINDEREN IN DE KNEL

De ZWOE blijft ook de komende jaren de ‘Kinderen in de Knel’-projecten van Kerk in Actie steunen. O.a. projecten in India, Columbia, Rwanda en Moldavië. Op de site van Kerk in Aktie leest u actuele informatie over de projecten van Kinderen in de Knel.

  • Naast dit centrale thema, ondersteunt ZWOE o.a. ook de volgende projecten:

Project SHOMA
Ondersteuning van SHOMA (project van fam. Niestijl in Tanzania). Dit project behelst het bouwen van een school voor o.a. weeskinderen.

Project PATO
Ondersteuning op Papua Nieuw Guinea van kleinschalige cacaoboeren, waar dorpsgenoot Iko Zijlstra een belangrijke rol in speelt.

Project Grannies2Grannies Friesland

Grootmoeders uit Nederland ondersteunen grootmoeders in Afrika: grannies2granniesfriesland