Anneke van der Kooi Jongerenwerker- en ouderenpastor 80+

T 058 2561770
E Klik hier om een e-mail te sturen

Sinds 2016 ben ik als pastoraal werker verbonden aan de Protestantse Gemeente Burgum. Eerst alleen als jongerenwerker in deeltijd, maar sinds 2019 full time.

Ik heb nu ook de verantwoordelijkheid voor het ouderenpastoraat voor gemeenteleden 80+ die zelfstandig thuis wonen.

De afwisseling van het jeugdwerk en ouderenpastoraat geeft mij de kans veelzijdig bezig te zijn met het gemeentewerk van de Protestantse Gemeente Burgum.

Voor mij is de kern van gemeente-zijn, dat we geroepen worden tot omgang met God, in contact met elkaar en dienstbaar zijn aan mens en samenleving.

Samen met m’n collega ouderenpastor en beide predikanten vormen we een team. We zetten elkaars gaven en talenten zo goed mogelijk in voor de opbouw van de gemeente. Het werken in teamverband geeft mij veel inspiratie en werkplezier.

Tot ziens,

Anneke van der Kooi

Ds. Henk-Jan de Groot

T 0511 841957
E Klik hier om een e-mail te sturen

Sinds september 2014 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Burgum. Ik voel me bevoorrecht dat ik –nu al zoveel jaren- op zondag van Gods liefde mag vertellen.

Door de week mag ik een stukje oplopen met veel verschillende mensen in hun vreugde en verdriet. Ik mag samen met collega’s en gemeenteleden een klein ‘bouwvakkertje’ zijn in deze mooie en boeiende gemeente met zoveel talenten.

Samen bouwen aan een kerk, die licht uitstraalt naar haar omgeving en te groeien in geloof, hoop en liefde.

Groet Henk-Jan de Groot

Ouderenpastor Marianne Folbert-van der Heijden

M 06 30124755
E Klik hier om een e-mail te sturen

Ik ben Marianne Folbert- van der Heijden en sinds 2017 werkzaam als ouderenpastor voor Berchhiem en oudere gemeenteleden die elders in een tehuis wonen maar nog verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Burgum.

Als leidraad in het pastoraat spiegel ik mij graag aan het verhaal van de Emmaüsgangers. Samen zijn we onderweg naar Gods Koninkrijk. Samen lopen we een stukje op en mogen ons laten leiden door het Evangelie, in het vertrouwen dat Jezus met ons meeloopt.

Ik geniet altijd van de bijzondere momenten in het contact met onze oudere gemeenteleden van hun levens- en geloofsverhalen. In de ontmoeting met de ander, ontmoet je God als de Andere.

Hartelijke groet Marianne Folbert-van der Heijden

Ds. Reinier Tuitman

M 06-22854855
E Klik hier om een e-mail te sturen

Sinds oktober 2020 ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente Burgum. In mei 2011 ben ik dominee geworden. Daarvoor heb ik als geestelijk verzorger en begeleider gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En daarvoor in verschillende in het bedrijfsleven. Het kan verkeren!

Rode draad in mijn werk is het woord ‘ontmoeting.’ Ontmoeting in dorp of kerk met bekenden en onbekenden. En soms kan het zomaar ineens gebeuren in de ontmoeting met de ander, kom je de Ander – hoofdletter A – op het spoor.

Voor mij is het hart van ‘kerk zijn’ erop uittrekken en de ander ontmoeten, ook die anders zijn dan ‘wij.’

Late we elkaar echt ont-moeten met respect, vriendschap, vertrouwen, mildheid en blijmoedigheid.

Tot ontmoetens!

Reinier Tuitman