Anneke van der Kooi Jongerenwerker en pastor deels van West en Oost

T 058 2561770
E Klik hier om een e-mail te sturen

Sinds 2016 ben ik als pastoraal werker verbonden aan de Protestantse Gemeente Burgum. Eerst alleen als jongerenwerker in deeltijd, maar sinds 2019 full time.

Ik heb nu ook de verantwoordelijkheid voor het pastoraat van enkele straten in wijk West en Oost.

De afwisseling van het jeugdpastoraat geeft mij de kans veelzijdig bezig te zijn met het gemeentewerk van de Protestantse Gemeente Burgum.

Voor mij is de kern van gemeente-zijn, dat we geroepen worden tot omgang met God, in contact met elkaar en dienstbaar zijn aan mens en samenleving.

Samen met m’n collega’s vormen we een team. We zetten elkaars gaven en talenten zo goed mogelijk in voor de opbouw van de gemeente. Het werken in teamverband geeft mij veel inspiratie en werkplezier.

Tot ziens,

Anneke van der Kooi

Ds. Wouter van Wingerden

M 06 81083129
E Klik hier om een e-mail te sturen

Vanaf  april 2024 ben ik verbonden aan uw Protestantse Gemeente Burgum. Ik ben in de vacante periode een aantal uren per week beschikbaar als ambulant-predikant in wijk West.

Met een hartelijke groet,

Wouter van Wingerden

Ouderenpastor Gryt van der Galiën-Dorenbos

06-21616885
E Klik hier om een e-mail te sturen

Ik ben Gryt van der Galiën-Dorenbos en ben vanaf januari 2023 werkzaam als ouderenpastor voor Berchhiem en Oranjestins en oudere gemeenteleden die elders in een tehuis wonen en nog verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Burgum.

Hartelijke groet Gryt van der Galiën-Dorenbos

Ds. Reinier Tuitman

M 06-22854855
E Klik hier om een e-mail te sturen

Sinds oktober 2020 ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente Burgum. In mei 2011 ben ik dominee geworden. Daarvoor heb ik als geestelijk verzorger en begeleider gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En daarvoor in verschillende sectoren in het bedrijfsleven. Het kan verkeren!

Rode draad in mijn werk is het woord ‘ontmoeting.’ Ontmoeting in dorp of kerk met bekenden en onbekenden. En soms kan het zomaar ineens gebeuren in de ontmoeting met de ander, kom je de Ander – hoofdletter A – op het spoor.

Voor mij is het hart van ‘kerk zijn’ erop uittrekken en de ander ontmoeten, ook die anders zijn dan ‘wij.’

Laten we elkaar echt ont-moeten met respect, vriendschap, vertrouwen, mildheid en blijmoedigheid.

Tot ontmoetens!

Reinier Tuitman

Ouderenpastor Fokke de Wit

M 06-14110733
E Klik hier om een e-mail te sturen