Welkom bij het College van Kerkrentmeesters

Het beheer en de verzorging de vermogensrechterlijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (hierna:CvK). Hieronder vallen allerlei zaken die verband houden met de financiën, geldwerving, beheer van de gebouwen, verhuur en contracten en de begraafplaats rond de Kruiskerk.

Het  CvK is tevens verantwoordelijk voor de administraties, het personeelsbeleid het archief en eindverantwoordelijk voor de opstelling van de Begroting en Jaarrekeningen.

Het CvK voert haar beleid uit in lijn met uitgestippeld beleid op basis van Beleidsplan 2018 – 2022 of op basis van kerkenraadsbesluiten.

Het CvK bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Samen maken zij deel uit van de kerkenraad.

Het CvK bestaat momenteel uit 8 leden en vergadert maandelijks.

Voor contact:

secretaris: mevr. N. Meijer
E  kerkrentmeesters@pgburgum.nl

voorzitter: dhr. J. van der Meer
E  voorzittercvk@pgburgum.nl

penningmeester: dhr. D. Vellinga
E  penningmeester@pgburgum.nl