Het kerkblad Underweis is een uitgave van de Protestantse Gemeente Burgum en komt 11 keer per jaar uit. De abonnementskosten zijn € 13,25 per jaar.

Redactieleden:
Henk Vriesema, Pieter Koelewijn, Harma ten Pas, Wiebe Dijkstra, Annie Veenstra en Ben van Dalfsen
Secretaris-coördinator: Henk Vriesema T 0511-461949
Contactpersoon bezorging: mevr. H. Veenstra-van der Ploeg T 0511-463250

Kopij voor de eerstvolgende Underweis kun je inleveren voor 17.00 uur op woensdag!
E redactieunderweis@pgburgum.nl
Voor data zie onderstaand schema

De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het kerkdienstenrooster, agenda, tijdstippen en data.
Copyright: het geheel of gedeeltelijk overnemen, in welke vorm dan ook van gegevens, een artikel, mededeling of afbeelding uit deze uitgave van Underweis, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, is niet toegestaan.

Richtlijnen kopij Underweis juni 2020

2024 Data sluiting kopij en uitgave Underweis