Het kerkelijk bureau bevindt zich in De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum.

Openingstijden:

vrijdag           19:00 – 19.30 uur
woensdag     13.30 – 15.30 uur telefonisch bereikbaar voor vragen en ophalen collectebonnen

T       0511 469504
E       kerkelijkbureau@pgburgum.nl of ledenadministratie@pgburgum.nl

Wat doet het kerkelijk bureau:

 • beheert ledenadministratie
 • administratie kerkelijke bijdragen van onze protestantse gemeente.
 • abonnementen- en bezorgadministratie kerkblad Underweis en Nieuwsbrief
 • aanmelden digitale Nieuwsbrief
 • vragen/opmerkingen over abonnement en bezorging Underweis
 • op verzoek – van ambtsdragers, wijkbezoekers of bezorgers – overzichten/lijsten
 • collectebonnen kopen en afhalen op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur

Wijzigingen doorgeven aan kerkelijk bureau over:

 • verhuizingen
 • geboorten
 • overlijden
 • huwelijk of geregistreerde partnerschap
 • in- en uitschrijven als lid
Bijdragenadministratie

Voor vragen of opmerkingen over betalingen en kerkelijke bijdragen, zending, ZWOE of kerkblad Underweis is het bureau eveneens telefonisch bereikbaar op

maandag van  9.00 – 10.30 uur
T       0511 469504
E       bijdragenadministratie@pgburgum.nl

Voor overige vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.