‘Omzien naar elkaar’
De grote lijn in het pastoraat van de Protestantse Gemeente Burgum is ‘omzien naar elkaar’. Onderlinge ontmoetingen, contacten, bezoeken, oog-en –oor-hebben voor, zijn daarbij essentieel. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid en samen-kerk-zijn.

Pastoraat: predikanten, ouderenpastors, jongerenwerker, ouderlingen, coördinatoren en contactpersonen geven samen invulling aan het pastoraat.
Met elkaar vormen ze een netwerk, hebben aandacht voor gemeenteleden, bevorderen het ‘omzien naar elkaar’ en realiseren activiteiten en ontmoetingen.
Naast dit pastorale ‘netwerk’ heeft ook ieder gemeentelid een verantwoordelijkheid. Zijn er bijzondere gebeurtenissen zoals; geboorte, jubilea, ziekte of overlijden, geef het door!

West en Oost
De gemeente is verdeeld in West en Oost en onderverdeeld in secties. Zie onderstaand kaartje met een rood en een blauw deel.
West : ds. Henk-Jan de Groot – rood
Oost: ds. Reinier Tuitman – blauw

In goed samenspel en afstemming verzorgen predikanten, ouderlingen en contactpersonen de pastorale zorg. In Oost zijn bovendien twee coördinatoren-pastoraat betrokken bij het pastoraat.

Overlegstructuur: het pastoresoverleg, overleg pastorale raad en bijeenkomsten van contactpersonen.

Ouderenpastoraat
Mevr. Anneke van der Kooi verzorgt de pastorale zorg aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder die thuis wonen.
Mevr. Gryt van der Galiën behartigt de pastorale zorg in Berchhiem, Oranjestins en gemeenteleden in Bennemastate of Talmahoeve.

Jongerenwerker
Mevr. Anneke van der Kooi is ook onze jeugd-en jongerenwerker. Zij is nauw betrokken bij de jeugd- en jongerenactiviteiten.

Het kaartje van West en Oost, met daarbij de verdeling in secties met bijbehorende straten, klik hier