Het ledenaantal van de Protestantse Gemeente Burgum is:

per 1 januari 2020
belijdende leden: 1691
doopleden: 1239
totaal aantal leden ‘naar PKN-norm’: 2930

overige geregistreerden, niet gedoopte kinderen en meegeregistreerden: 394

totaal aantal geregistreerden: 3324

bron: Kerkelijk Bureau