Bevestiging ambulant predikant en kerkelijk werker

Zondag 21 april om 9.30 uur in De Ikker, is de bevestiging van ds. Wouter van Wingerden en kerkelijk werker dhr. Fokke de Wit. Aan het begin van deze dienst worden zij verbonden aan onze Protestantse Gemeente Burgum. Ds. Wouter van Wingerden neemt daarna de dienst over van ds. Reinier Tuitman. Fokke de Wit neemt later in juni de werkzaamheden over van pastor Gryt van der Galiën.

We wensen ds. Wouter van Wingerden en kerkelijk werker Fokke de Wit veel werkplezier in onze gemeente toe.