Uw bijdrage overmaken kan op onderstaande manieren:

  1. Via iDeal of scan direct deze QR-code:
  2. Rechtstreeks op rek.nr. NL15 INGB 0000 9490 89 t.n.v. Protestantse Gemeente Burgum, met vermelding: solidariteitskas 2022
  3. Via de Appostel-app

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

 


Over de eindejaarscollecte

Om de activiteiten voor jong en oud in de Protestantse Gemeente Burgum mogelijk te maken is er geld nodig. In december vragen we daarom een extra gift. Alle gemeenteleden/adressen ontvangen in deze maand een brief op naam.
We noemen deze actie de Eindejaarscollecte.

De bijdrage komt ten goede aan een activiteit of project, zorgvuldig uitgekozen door de kerkenraad. Soms is het doel van tevoren bekend, soms wordt het naderhand meegedeeld in kerkblad Underweis.

Wilt u meer weten over de Eindejaarscollecte neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via E kerkrentmeesters@pgburgum.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken op bovenstaande drie manieren (1,2 of 3).
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI – De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens