Fryslân foar Moldavië
In de dienst van zondag 5 mei stond de hulp van Moldavië centraal. De ZWOE heeft, in samenwerking met de jeugd, informatie gedeeld over het project Fryslân foar Moldavië.
Tijdens de dienst werden gemeenteleden geïnformeerd over de situatie in het arme Moldavië door liederen, gesproken woord en filmpjes.
Na afloop van de dienst kon je bij de koffie of thee het desembrood proeven. In Moldavië bakken ze vaak dit brood en wordt het gedeeld om de verbinding met elkaar te benadrukken.
We kijken terug op een mooie en geslaagde dienst.
Wilt u meer informatie lezen en/of een financiële bijdrage geven, ga dan naar de site van Kerk in Actie of klik op de volgende link