Fryslân foar Moldavië

Fryslân foar Moldavië

In de dienst van zondag 5 mei stond de hulp van Moldavië centraal. De ZWOE heeft, in samenwerking met de jeugd, informatie gedeeld over het project Fryslân foar Moldavië. Tijdens de dienst werden gemeenteleden geïnformeerd over de situatie in het arme Moldavië door liederen, gesproken woord en filmpjes. Na afloop van de dienst kon je

Lees meer