Notitie classispredikant en mini-symposium

Ds. Wim Beekman, classispredikant van classis Fryslân, schreef de notitie ‘Nu jongeren ons ontbreken’. Een onderwerp dat bij zijn bezoeken aan kerkenraden in Fryslân hoog op de agenda stond. Deze interessante notitie gaat over de jongere generaties: vijfig-minners, die steeds meer ontbreken bij kerkdiensten en/of in de kerkelijke organisatie...

Lees meer