Liturgische schikkingen 40-dagentijd

Dit jaar is de basisschikking voor de veertigdagentijd en Pasen een bolvorm bedekt met boomschors. Het symboliseert de aardbol. In het begin van de veertigdagentijd is de bol nog doods. Gaandeweg richting Pasen gaat de aarde groener kleuren. Elke zondag is er op of rond de bol een eenvoudige liturgische schikking te zien, passend bij de lezingen of het thema van die zondag.

18 februari Eerste zondag 40-dagentijd 

De aardbol rust in het zand met rondom stenen. Het verwijst naar Jezus’ verblijf in de woestijn. De tulpen bovenop buigen zich in een beschermend gebaar naar elkaar toe. Zij symboliseren de engelen die voor hem zorgden.

25 februari Tweede zondag 40-dagentijd

Blikvanger is de anthurium, bijna lichtgevend en stralend wit zoals de mantel van Jezus bovenop de berg. De hemel raakt er even de aarde aan. Dan nog de verschijningen van Mozes en Elia daarbij, verbeeld door de 2 chrysanten.

Voor de leerlingen van Jezus is het niet te bevatten. Maar Jezus neemt hen mee de berg af, zet hen weer met beide benen in het aardse mos om met hem het pad te volgen dat hij moet gaan

3 maart Derde zondag 40-dagentijd

Wat is het in onze ogen vaak een verwarrende chaos in de wereld, zoals de kronkelende wilgentak ons laat zien. Toch mogen we geloven dat God de wereld in zijn hand houdt. Kijk maar, de aardbol kleurt van onderop al wat groen, teken van hoop. Evenals die prachtige primula’s bovenop. Lentebodes in de kleur van de veertigdagentijd, maar met geopende oplichtende hartjes.

10 maart Vierde zondag 40-dagentijd, doopdienst. De liturgische schikking symboliseert verbinding.

De ouders van de dopelingen doen belijdenis van hun geloof. Zij doen dit in het midden van de gemeente en worden zo verbonden met de wereldwijde kerk van Christus. Dit wordt gesymboliseerd in de krans rondom de aardbol. De slinger van groene hedera, teken van Gods trouw, en bloemetjes zoeken verbinding met de twee kleine roosjes, Meike en Rudmer, de dopelingen in ons midden. In het glazen vaasje  een witte lelie, die staat voor hun puurheid en onschuld. Zij worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drieenige God. Dit wordt verbeeld in de drie rozen.

17 maart Vijfde zondag 40-dagentijd

We zien de bruine aardbol nu duidelijk groener kleuren, teken dat we dichter bij Pasen komen. Maar vandaag horen we ook dat het lijden van Jezus dichterbij komt. Jezus zinspeelt er zelf op door het voorbeeld te noemen van de graankorrel die in de aarde moet sterven om vrucht te kunnen dragen. In een sobere schikking met graan, korrels en aarde zien we dit vandaag uitgebeeld.

24 maart zesde zondag 40-dagentijd

De aardbol kleurt alweer wat groener, Pasen komt steeds dichterbij. Veel groen want het is Palmzondag! We zien een met takken versierde boog. Deze symboliseert de poort van Jeruzalem waardoor Jezus de stad zal binnengaan. Palmpasen! Voor de mensen betekent het feest, zingen en zwaaien, maar Jezus weet van het lijden dat hem daar wacht. Tussen de groene takken op het pad voor de poort liggen stukjes jute die verwijzen naar de Stille week die we ingaan.

28 maart Witte donderdag Avondmaalsdienst

Witte donderdag. Symbolen van het Avondmaal staan opgesteld voor de basisschikking. Een witte klokjesbloem, Campanula, siert de aardbol. Het is een sterk plantje dat ook onder moeilijke omstandigheden overeind blijft. Het roept ons op om vol te houden, te volharden in onderlinge liefde. Liefde die leidt tot dienstbaarheid aan elkaar, zoals Jezus in de lezing van vandaag ons een voorbeeld stelt. De opgerolde linnen doek verwijst naar dit teken van dienstbaarheid.

29 maart Goede vrijdag

Vandaag de meest sobere schikking van de 40-dagentijd. Een eenvoudig berkenhouten kruis is opgesteld voor de aardbol. Het symboliseert het lijden en sterven van Jezus, maar bepaalt ons ook bij het leed in de wereld van vandaag de dag, dichtbij of verder weg. De groene klimop, Hedera, die zich rond het kruis slingert staat voor Gods trouw  dwars door lijden en donker heen.

Ieder mens wordt in het leven geconfronteerd met situaties die als een kruis zijn. In de dienst worden we uitgenodigd om ons eigen te dragen kruis, in de vorm van een steentje, te verbinden met het kruis dat Jezus ten einde toe heeft gedragen. Eveneens verbinden we ons met allen die een kruis te dragen hebben. Om hen niet aan hun lot over te laten. Hierin is Jezus ons een voorbeeld. Mag onze weg, als die van Jezus, uitlopen op Pasen.

30 maart Paaswake

De schikking voor paasmorgen is al gemaakt, maar wordt verhuld door een donkere, iets doorschijnende doek. Nadat de nieuwe paaskaars is binnengebracht en de Lof van het licht heeft geklonken, wordt de donkere doek weggenomen, maar blijft nog voor de schikking liggen.

Een stem spreekt: Wat verhuld werd door het duister komt nu stralend aan het licht! Een fontein van witte en gele bloemen stijgt op uit de aarde. De dood is overwonnen!

31 maart paasmorgen

Pasen! De aardbol is nu helemaal groen. De dood is overwonnen! Een fontein van witte en gele bloemen ontspringt aan de aarde. De morgen staat vol vrolijk licht, de schepping heeft zich opgericht, want zie de Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!

 

    

18 februari                             25 februari                              3 maart

     

10 maart                     17 maart                    24 maart

    

28 maart                          29 maart                               29 maart

     

30 maart                            31 maart Pasen