Ds. Wim Beekman, classispredikant van classis Fryslân, schreef de notitie ‘Nu jongeren ons ontbreken’. Een onderwerp dat bij zijn bezoeken aan kerkenraden in Fryslân hoog op de agenda stond. Deze interessante notitie gaat over de jongere generaties: vijfig-minners, die steeds meer ontbreken bij kerkdiensten en/of in de kerkelijke organisatie.

Zaterdag 22 april 2023 organiseert classis Fryslân  een mini-symposium/inspiratiedagSamen jong’ in De Westereen.

Iedereen die belangstelling heeft om mee te denken en te praten is van harte welkom op deze inspiratiedag.

In onderstaande links vind je de notitie en uitnodiging voor het mini-symposium.

Notitie ‘Nu jongeren ons ontbreken!’

Uitnodiging mini-symposium van classis Fryslan