Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2023

De schikkingen starten sober, maar naarmate we dichter bij Pasen komen worden ze kleurrijker en uitbundiger. De liturgische kleur is paars. De schikkingen door de veertigdagentijd naar Pasen vormen samen een serie. Ze zijn geïnspireerd op de zondagse lezingen en passen bij het thema van het Paasproject van Kind op Zondag! 2023: ‘verander je mee?’ Terugkerend element in de schikkingen zijn de takken van de kronkelwilg, die bij de tijd van het jaar passen. Zo’n tak zie je tegen Pasen vaak bij mensen thuis in de vaas met allerlei paas- en lentefiguurtjes erin. In de liturgische schikkingen symboliseren ze onze weg door het leven, meestal niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Soms is het een kwestie van meebewegen en bezinning voor je keuzes kunt maken.

Toelichting schikkingen:

26 februari Eerste zondag 40-dagentijd Mat. 4: 1-11 De verzoeking in de woestijn

Onder de takkenboog zien we elementen uit de lezing van vandaag: het zand van de woestijn, stenen en brood. Het gaat niet om deze snelle verleidingen op de voorgrond, maar om het maken van de juiste keuze. Die wordt gesymboliseerd door het vaasje bloemen op de achtergrond.

5 maart Tweede zondag 40-dagentijd Mat. 17: 1-9 De verheerlijking op de berg

Drie witte tulpen, Jezus met Mozes en Elia aan zijn zijde. Even opgetild worden uit het dagelijks leven, even uit de wirwar(takken) van gedachten, angsten en afwegingen het Licht zien boven op de berg. Je gesteund weten door gelijkgestemde zielen en de kracht van de aanwezigheid van God.

     

26 februari                                                                5 maart

12 maart Derde zondag 40-dagentijd Joh. 4: 5-26 Jezus en de Samaritaanse vrouw

We zien weer kronkelige takken, net als barsten en scheuren in de veelgebruikte waterkruik van de Samaritaanse vrouw. Jezelf hervinden bij de bron, pleisterplaats, oase, plek om tot rust te komen en je leven te spiegelen. Ontmoeting met Jezus, Bron van levend water, die jou inspireert om zelf een bron te zijn.

19 maart Vierde zondag 40-dagentijd Joh. 9: 1-41 Genezing van een blinde man.

We zien een oog, gemaakt van wilgenkatjes en takjes van de kronkelwilg. In het midden een iris van geurende paarse hyacinten. Open je ogen voor de ontluikende lente. Open je ogen voor je medemens en kijk eens met andere ogen. Zoals Jezus met ontferming bewogen was om zijn medemens en zag wat iemand werkelijk nodig had om verder te kunnen gaan.

   

12 maart                                                 19 maart

26 maart Vijfde zondag 40-dagentijd Joh. 11: 1-44 De opwekking van Lazarus.

In deze lezing liggen vreugde en verdriet, dood en leven vlak bij elkaar.We zien een krans, symbool van leven, eeuwig leven. Tussen de kronkelige wilgentakken zijn dode elementen, zoals grassen en strobloemen verwerkt en elementen van nieuw leven, de prachtige roze tulpen. Blijdschap en verdriet, herkenbaar in ieders leven, soms zo dicht bij elkaar. We ontkomen er niet aan. Waartoe roept Jezus ons op?

2 april Palmzondag Zesde zondag 40-dagentijd, Math.21: 1-11 De intocht in Jeruzalem

De kronkelige wilgentakken vormen een soort ereboog, versierd met veel groen. We vieren Palmpasen en gedenken Jezus feestelijke intocht in Jeruzalem. Als een koning wordt hij binnengehaald. Tussen de groene buxus zien we eucalyptus en lavendeltakjes, geurige kruiden die verwijzen naar zijn naderende dood. Na vandaag gaan we de Stille week in.

     

26 maart                                                       2 april

6 april Witte donderdag Joh.13: 1-15 De voetwassing en viering van het Heilig Avondmaal

We zien een jutedoek met daarop een stilleven van elementen uit de lezingen; een waskom met linnen doek en attributen die verwijzen naar de viering van het Heilig Avondmaal, zoals brood, een schenkkan met druiven, de vruchten van de wijn.

7 april, Goede Vrijdag, met lezingen uit het evangelie van Marcus.

We zien een paarse doek. Paars is de kleur van bezinning en inkeer. De schikking is daarom verder sober. De krans van kronkeltakken is kaal. De buxustakjes onderin, die herinneren aan de feestelijke intocht in Jeruzalem, zijn verdord. Maar…..wie goed kijkt ziet dat het kruis, gevormd van snoeihout van de Forsythia, uitloopt met fris groene blaadjes. Jezus’ sterven aan het kruis is niet het einde, maar geeft hiermee zicht op Pasen, het feest van Zijn opstanding      

6 april                                                7 april

8 april Paaswake Mattheüs 28:1-10 van donker naar licht

Wat verhuld was door het duister, komt nu stralend aan het licht!

Het duister van de nacht vervaagt, het is een gouden dageraad, van overwinning op het kwaad. Het is de nieuwe dag die daagt.

9 april Paasmorgen Paascantate – het verhaal van de opstanding

‘Want mei’t de Hear de dea oerwûn, is’t nije libben al begûn’.

De krâns fan keale, deade kronkeltakken fan Goed freed, sjoche wij no werom as in tún fol nij libben; Folop grien mei tuskentroch alle soarte kleurige maitiidsblommen, fan pears nei wyt. Peaske, it feest fan de oerwinning op de dea!

 

8 april                                                        9 april