‘Dag van de spiritualiteit’

Stilte – elke stille reis voert naar de ruimte in jezelf –

Zondag 3 oktober is in de Kruiskerk de ‘dag van de spiritualiteit’. 

De ‘dag van de spiritualiteit’ nodigt uit om stil te worden, te ontmoeten en te mediteren op verschillende manieren en vormen. Laat je inspireren om met het thema aan de slag te gaan, om op zoek naar Stilte te gaan, het huis in je eigen hart. Wees welkom! De hele dag kunt u de kerk voor langere of kortere tijd binnenlopen. Ook kunt u een brief schrijven voor Amnesty International.

Deze dag willen we een ‘Stilleven’ creëren met objecten/voorwerpen die voor u ‘Stilte’ verbeelden. Zaterdag 2 oktober kunt u tussen 15.30-16.00 uur uw voorwerp in de Kruiskerk brengen, zondag 3 oktober na het avondgebed, kunt u uw object/voorwerp weer mee naar huis nemen. Door de verbinding van al deze objecten vanuit de verschillende kerken uit Burgum, verbeelden we op een andere manier het thema Stilte. 

Programma gebedsdiensten Kruiskerk:

9.30 – 10.30 uur          ochtendgebed: ds. Reinier Tuitman

12.30 – 13.00 uur        middaggebed: Lineke Hansma, Anja Haenen en Gretha Koopmans

14.00 – 15.00 uur        stiltewandeling o.l.v. ds. Reinier Tuitman

16.30 – 17.30 uur        avondgebed: pastor Neeltsje Bouma