Welkom zondag 29 augustus om 15.00 uur!

Voor de 2e keer in coronatijd organiseert een interkerkelijke werkgroep een zangevenement op de ijsbaan in Burgum. Enkele muzikanten en zangers ondersteunen de samenzang. Leden van Muziekvereniging Legato verlenen om hun medewerking.

De leiding is in handen van ds. Reinier Tuitman en  mevr. Froukje Wesseling-Schilstra.

Zingt u graag geestelijke liederen, zorg dan dat u op zondagmiddag 29 augustus om 15.00 uur op de ijsbaan bent. Bij slecht weer is de reservedatum 5 september.

De toegang is gratis. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Graag een stoel meenemen.

Meer info: M 06 53892803