Tsjinst 28 febr. Omrop Fryslân  mefr. Froukje Wesseling

Vrij Evangelische Gemeente verzorgt 28 febr. de dienst vanuit de Kruiskerk, die live uitgezonden wordt door Omrop Fryslân.