2021 ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’

Actie Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Tussen 16 januari en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een vrijwillige bijdrage, we kunnen er niet zonder!

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Geeft u voor de kerk van morgen? Doe dan mee!

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met E bijdragenadministratie@pgburgum.nl

Alvast heel hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters