Actie Kerkbalans 14 t/m 28 januari 2024

‘Op naar de kerk van morgen’

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen aan Actie Kerkbalans.

Om als Protestantse Gemeente Burgum van betekenis te blijven hebben we uw financiële bijdrage nodig.

Met jouw en uw bijdrage aan Kerkbalans help je de Protestantse Gemeente Burgum verder!

Kerk zijn we samen. U doet toch ook mee?

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun en betrokkenheid!

College van Kerkrentmeesters