Fryslân foar Moldavië – Kerk in Actie
  • ‘Fryslân foar Moldavië’

ZWOE Burgum besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan Moldavië. Via Kerk in Actie doen we mee aan ‘Fryslân foar Moldavië’. Er wordt geld ingezameld voor diverse organisaties die ter plekke actief zijn zoals:

    • Moldovan Christian Aid, die via kerkelijke gemeenten kwetsbare mensen ondersteunt en voorgangers helpt bij diaconale activiteiten.
    • Bethania, een christelijke organisatie die via twee dagcentra kinderen voorziet van een dagelijkse maaltijd en hen helpt met huiswerkondersteuning.
    • Home Care, die thuis- en mantelzorg regelt voor ouderen die verstoken zijn van welk sociaal vangnet dan ook.

Door op de linkjes te klikken krijgt u uitgebreide info te zien op de site van Kerk in Actie. Door de lokale aanwezigheid van deze organisaties bent u er zeker van dat de gelden op de juiste wijze worden besteed.

De collecte van 24 september aanstaande is voor bovenstaande doel bestemd en bevelen we van harte bij u aan. Uiteraard kunt u ook direct overmaken naar het rekeningnummer van ZWOE rekeningnummer: NL69RABO03209825 80 onder vermelding van ‘Fryslân foar Moldavië’.