OPA stelt € 1000,- beschikbaar voor slachtoffers aardbeving!

Zondag 12 februari wordt er in De Ikker gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Hartverscheurende beelden horen en zien we elke dag op de radio en tv. Voor ons onbegrijpelijk om voor te stellen wat deze mensen meemaken. De wanhoop en het verdriet staat in hun ogen te lezen.

Wat wij kunnen doen is geld doneren! Zondag 12 februari via de collecte of via Giro 555.

OPA stelt alvast € 1000,- beschikbaar voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Steunt u ook ruimhartig deze actie?