Gemeenteavond 15 december 19.30 uur in De Ikker

Agenda: jaarrekeningen van de Kerk en Diaconie.

Na de pauze is er een terugkoppeling van de rapportage van de ‘brainstormgroep’ toekomstbestendige gebouwenvisie.

We willen ook met u ‘aan tafel’ in gesprek gaan over hoe we in de toekomst gemeente willen zijn en een koppeling maken over de invulling formatie predikanten. Uiteindelijk komen we tot een profielschets om een predikant te beroepen i.v.m. emeritaat van ds. Henk-Jan de Groot.

Welkom en tot 15 december!