Welkomstdienst met het Leger des Heils 27 november!

Zondag 27 november  om 16.00 uur organiseert de ZWOE in samenwerking met het Leger des Heils een welkomstdienst in de Kruiskerk.

Voorganger is kapitein Jeroen Herben en het muziekkorps van het Leger des Heils, afdeling Leeuwarden, verleent muzikale medewerking .

Op deze eerste adventszondag zingen we samen diverse bekende adventsliederen en is er een korte overdenking.

U bent van harte welkom.