Update gebruik De Ikker

In De Ikker zijn de units voor opvang vluchtelingen weggehaald. De kerkzaal wordt schoongemaakt en ingeruimd om startzondag 11 september weer in gebruik te nemen. Fijn dat we De Ikker binnenkort weer volop kunnen gebruiken.