Actie Kerkbalans 2022 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’!

Tussen 15 januari en 29 januari ontvangt u een brief met het verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan alle gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage, we kunnen er niet zonder!

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Geeft u voor de kerk van morgen? Doe dan mee!

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de bijdragenadministratie. E bijdragenadministratie@pgburgum.nl

Alvast heel hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters