Solidariteitskas 2021

Van gemeenten voor gemeenten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.

Uw bijdrage De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte, jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Gemeente Burgum. Als gemeente vragen wij van u een bijdrage van € 10,- Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters E kerkrentmeesters@pgburgum.nl of kijk op I www.pkn.nl/solidariteitskas

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL15 INGB 0000 9490 89 t.n.v. Prot. Gem. Burgum onder vermelding van Solidariteitskas 2021

Ook digitaal kunt u bijdragen via onze website I www.pgburgum.nl via iDEAL

De route is als volgt: Klikken op Digitaal collecteren/giften à klikken op Foto collectezakken à klikken in de bovenste regel (Collecten) / Overige acties à klikken op Gift/Donatie bij keuze actie -Solidariteitskas-. Dat wijst zichzelf!

Hartelijk dank voor uw solidariteit!

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Burgum