Liturgische bloemschikking Gedachtenisdienst 21 november 2021

In zowel de Kruiskerk als De Ikker werd dezelfde liturgie gevolgd. Als lezingen stonden psalm 56: 9 en 10 en Lucas 24: 12-32 over de Emmaüsgangers centraal. De liturgische bloemschikking is op deze lezingen geïnspireerd. In beide diensten konden alleen familieleden van de overledenen aanwezig zijn. Hieronder leest u de toelichting van de schikking en enkele foto’s.

               

Titel liturgische schikking: – Hij, die met ons meegaat –

Het meest in het oog springend zijn de twee zuidenwindlelies op hun ranke stelen. Licht naar elkaar toe gebogen, lijken ze elkaar te troosten. Zij verbeelden de Emmaüsgangers, die in hun verwardheid en verdriet de persoon die met hen meegaat niet herkennen als hun Heer. Hun ogen zijn vertroebeld door tranen. We zien de tranen glinsteren in de schikking. Heel subtiel wordt de derde persoon weergegeven door bijna doorzichtige grassen.

Witte bloemen symboliseren Gods Licht en zijn aanwezigheid in leven en sterven. Rond deze liturgische verbeelding van “Hij, die met ons meegaat”, liggen de steentjes met de namen van onze overleden geliefden en gemeenteleden. Strengen Hedera slingeren tussen de steentjes en lichtjes door. Deze altijd groene klimop symboliseert Gods trouw. Wij mogen er op vertrouwen dat Hij onze tranen op zal vangen en met ons meegaat op onze verdere levensweg.