Startzondag 12 september 10.00 uur in De Ikker

De aftrap voor een nieuw seizoen van samen-kerk-zijn, in de wereld, in ons dorp! Jaarthema is: ‘Van U is de toekomst’ Het combo o.l.v. Dick Rusticus werkt mee aan de dienst. Na afloop is er buiten koffiedrinken! In De Stryp zijn er activiteiten voor de kinderen van Zondagskind! Iedereen van harte welkom!