Creaviering Zondagskind! 12 september 10.00 uur in De Stryp

Welkom kinderen van Zondagskind!, ouders, pakes en beppes! We gaan kliederen, tekenen, kwartels vangen, manna zoeken en je kunt een lesje volgen in vertrouwen. Het bijbelverhaal waarin God aan het volk Israël in de woestijn laat zien, dat hij zorgt en dat we vol vertrouwen de toekomst in mogen kijken.

Opgeven kan via zondagskind@pgburgum.nl en wij zorgen dat er een plekje voor je is.