Aanmelden kerkdiensten

Kerkdiensten zijn mogelijk met max. 30 personen. Reserveren kan online via de volgende link: https://meevieren.nl/pgburgum of telefonisch, wij voeren uw reservering in het systeem in.


Lees hieronder meer informatie over wat u moet doen om een dienst bij te wonen…

Kerkdiensten zijn afwisselend in De Ikker en Kruiskerk, zie Underweis

Hoe gaat het bijwonen van een dienst in zijn werk?

Reserveren: geldt voor alle gemeenteleden vanaf 13 jaar en kan op twee manieren:

 • 1. via www.pgburgum.nl klikken op button ‘aanmelden eerstvolgende kerkdienst’.
 • Inschrijven op vrijdag en zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst. Na inschrijving krijgt u per mail bevestiging. Er geldt een maximum van 30 bezoekers, het kan zijn dat de dienst ‘vol’ is. U komt automatisch op een wachtlijst. Komt er een plek vrij, dan krijgt u per mail bericht.
 • 2. telefonisch aanmelden 0511 469944 (de Stryp ) vrijdags voorafgaand aan de dienst tussen 10.00 – 11.00 uur
 • Kinderen: aanmelden voor oppas of Zondagskind Stuur een e-mail naar zondagskind@pgburgum.nl Gaat uw kind mee naar de kerkdienst dan graag reserveren via formulier website.

Voor de dienst:

 • Binnenkomst kerk via Bulthuissingel of ds. Kooiplein. 1,5 meter afstand houden. Bij drukte buiten even wachten
 • Zondagskind: kinderen van 4-12 jaar gaan buitenom naar De Foarikker (tegenover ingang Poeisz). Leiding noteert naam kind op opgavelijst
 • Oppas kinderen tot 4 jaar is in zaal 6 (ingang via de kerk)
 • Coördinatoren staan bij de deur met herkenbaar hesje. Zij vragen u het volgende:
  • Uw naam, deze wordt afgevinkt op de presentielijst
  • Of u geen Corona-gerelateerde klachten hebt gehad in de afgelopen week en geen contact hebt gehad met iemand die Corona heeft
  • Uw handen te ontsmetten – het desinfectiemiddel staat klaar
 • Coördinatoren wijzen u een zitplaats in de kerkzaal. Uw jas neemt u mee.
 • De witte stoelen worden gebruikt als zitplaats en staan op ruime afstand van elkaar. Komt u als echtpaar/gezin binnen, dan gaat u eerst op afstand van elkaar zitten. Begint de dienst, dan gaat u naast uw partner of gezin zitten.

Tijdens de dienst:

 • Tijdens de dienst is gemeentezang niet mogelijk. Organist/muzikanten verzorgen andere vormen van muzikale begeleiding.
 • Ouderling van dienst draagt dienst over aan predikant d.m.v. hoofdknik.
 • Voor/tijdens/na de dienst alleen in uiterste nood gebruik maken van de wc. Hiervoor is het invalidentoilet geopend.

Na afloop van de dienst:

 • coördinatoren geven aanwijzingen, hoe de kerk te verlaten
 • bij uitgang kerk staan schalen voor bijdrage verschillende collecten
 • ouders halen kinderen op bij zaal 6 en buitenom bij ingang Foarikker
 • na de kerkdienst meteen naar fiets of auto gaan, blijf niet staan praten
 • koffie drinken in de hal is niet mogelijk
 • bij thuiskomst goed uw handen wassen

Overige zaken: Hebt u een dienst bezocht, dan kunt u zich niet inschrijven voor de eerstvolgende dienst. Graag bieden we alle gemeenteleden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. We willen op verantwoorde en zorgvuldige wijze vorm geven aan de dienst en zijn met elkaar verantwoordelijk. We houden ons aan gestelde richtlijnen.We rekenen op uw hulp en medewerking. Alleen samen krijgen we het voor elkaar!

werkgroep ‘Kerkstart’