Aanmelden kerkdiensten

Kerkdiensten zijn mogelijk met max. 100 personen in De Ikker en max. 60 personen in de Kruiskerk! Reserveren kan online via de volgende link: https://meevieren.nl/pgburgum of telefonisch, wij voeren uw reservering in het systeem in.


Kerkdiensten zijn afwisselend in De Ikker en Kruiskerk, zie Underweis

Reserveren: geldt voor alle gemeenteleden vanaf 13 jaar.

Aanmelden kerkdienst kan via I www.pgburgum.nl/Reserveer via Meevieren.nl vanaf vrijdag 10.00 uur tot zondag 8.00 uur of  telefonisch vrijdags van 10.00-11.00 uur via T 0511 469944

 • Na inschrijving krijgt u per mail bevestiging. Er geldt een maximum van 100 bezoekers in De Ikker en 60 bezoekers in de Kruiskerk. Het kan zijn dat de dienst ‘vol’ is. U komt automatisch op een wachtlijst. Komt er een plek vrij, dan krijgt u per mail bericht
 • Kinderen aanmelden voor oppas of Zondagskind? Stuur een e-mail naar zondagskind@pgburgum.nl Gaat uw kind mee naar de kerkdienst dan graag reserveren via formulier website.

Richtlijnen bezoek kerkdienst:

 • We houden nog 1,5 meter afstand, een mondkapje is niet meer nodig
 • Aantal max. personen in De Ikker is 100 en in de Kruiskerk max. 60
 • Zingen mag weer tijdens de dienst

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad Protestantse Gemeente Burgum

Voor de dienst:

 • Binnenkomst kerk via Bulthuissingel of ds. Kooiplein. 1,5 meter afstand houden. Bij drukte buiten even wachten
 • Zondagskind: kinderen van 4-12 jaar gaan buitenom naar De Foarikker (tegenover ingang Poeisz). Leiding noteert naam kind op opgavelijst
 • Oppas kinderen tot 4 jaar is in zaal 6 (ingang via de kerk)
 • Coördinatoren staan bij de deur met herkenbaar hesje. Zij vragen u het volgende:
  • Uw naam, deze wordt afgevinkt op de presentielijst
  • Of u geen Corona-gerelateerde klachten hebt gehad in de afgelopen week en geen contact hebt gehad met iemand die Corona heeft
  • Uw handen te ontsmetten – het desinfectiemiddel staat klaar
 • Coördinatoren wijzen u een zitplaats in de kerkzaal. Uw jas neemt u mee.
 • De witte stoelen worden gebruikt als zitplaats en staan op ruime afstand van elkaar. Komt u als echtpaar/gezin binnen, dan gaat u eerst op afstand van elkaar zitten. Begint de dienst, dan gaat u naast uw partner of gezin zitten.

Tijdens de dienst:

 • Tijdens de dienst is gemeentezang weer mogelijk.
 • Ouderling van dienst draagt dienst over aan predikant d.m.v. hoofdknik.
 • Voor/tijdens/na de dienst alleen in uiterste nood gebruik maken van de wc. Hiervoor is het invalidentoilet geopend.

Na afloop van de dienst:

 • coördinatoren geven aanwijzingen, hoe de kerk te verlaten
 • bij uitgang kerk staan schalen voor bijdrage verschillende collecten
 • ouders halen kinderen op bij zaal 6 en buitenom bij ingang Foarikker
 • koffie drinken in de hal is nog niet mogelijk
 • bij thuiskomst goed uw handen wassen

Overige zaken: Hebt u een dienst bezocht, dan kunt u zich niet inschrijven voor de eerstvolgende dienst. Graag bieden we alle gemeenteleden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. We willen op verantwoorde en zorgvuldige wijze vorm geven aan de dienst en zijn met elkaar verantwoordelijk. We houden ons aan gestelde richtlijnen.We rekenen op uw hulp en medewerking. Alleen samen krijgen we het voor elkaar!

werkgroep ‘Kerkstart’