Update Corona-nieuws en kerkdiensten.

Lock-down verlengd t/m 9 febr. Online-diensten zonder zingen! 

Extra informatie i.v.m. maatregelen Corona januari 2021

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Burgum de volgende mededelingen:

Dinsdag 12 januari 2021 heeft de Nederlandse regering aangekondigd om de lock-down te verlengen tot 9 februari. De maatregelen hebben ook gevolgen voor ons als Protestantse Gemeente Burgum.

De Protestantse Kerk Nederland adviseert dringend om helemaal niet meer te zingen tijdens de opname van een dienst. Hoe zeer het de kerkenraad ook spijt, is er in overleg met betrokken predikanten besloten dit advies op te volgen in ieder geval t/m 9 februari. De komende tijd zoeken we naar mogelijkheden, hoe we gemeenteleden muzikaal bij de diensten kunnen betrekken.

De online-diensten worden vooraf opgenomen. Mogelijk geeft eerder opnemen minder storingen. Zondags is de dienst te volgen via www.kerkomroep.nl en via RTV-NOF kanaal 30, Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1470

Via de wekelijkse nieuwsbrief en de website houden wij u op de hoogte. Ook vindt u actueel nieuws op www.protestantsekerk.nl

Met vriendelijke groet

Kerkenraad Protestantse Gemeente Burgum

‘houd moed, geef liefde’