Update Corona-nieuws en kerkdiensten.

Informatie Corona april 2021

De kernkerkenraad is afgelopen week bijeen geweest en heeft gekeken naar mogelijkheden aangaande kerkdiensten. Na het afwegen van de voor en tegen argumenten is er besloten om de maand april nog door te gaan met online-diensten.

Dit besluit is genomen om de volgende redenen:

  1. Door de nog steeds hoge besmettingscijfers en de daaruit voortvloeiende onzekerheid vinden we het nu niet verantwoord om kerkbezoek te hervatten
  2. We willen geen verkeerd signaal afgeven naar de buitenwereld door kerkdeuren voor bezoekers nu open te zetten

De online-diensten, die vooraf opgenomen worden, zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en via RTV NOF, Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1470

Via de nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad Protestantse Gemeente

‘houd moed, geef liefde’!